02-192-0052    info@nexthomepattana.com
 

60 ความสำเร็จ
   เน็กซ์โฮมก่อตั้งมาด้วยเจตนาและความตั้งใจอันแน่วแน่ ในการบุกเบิกงานด้านรีโนเวท เราเลือกรวมเฉพาะบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านรีโนเวทเพื่อมาขับเคลื่อนอุดมการณ์ของเราให้ไปข้างหน้า ปัจจุบันเรามีผลงานทั้งที่เสร็จสมบูรณ์ และกำลังเดินการอยู่มากมายในเขตกรุงเทพและปริมลฑล